Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 24/11/202224/11/2022
313/BC-UBND V/v Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 11 năm 2022
5145/KH-UBND V/v Khảo sát, xử lý kết quả khảo sát theo dõi thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
1719/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
5150/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1
Hide details for 23/11/202223/11/2022
5120/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022.
14
Hide details for 22/11/202222/11/2022
5094/UBND-VXNV V/v quyết liệt đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
63/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025
64/GP-UBND V/v Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hacom Ninh Thuận được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất bê tông các loại và các cấu kiện đúc sẵn tại Lô B2, Khu Công nghiệp Phước Nam, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
1689/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thuận Bắc, huyện Thuận Bắc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1694/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Lạc Tiến, huyện Thuận Nam đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1693/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Hoài Trung, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1692/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Phước Thiện, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1691/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Tiểu học Lương Sơn A, huyện Ninh Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1690/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Tiểu học Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
1696/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trường Mẫu giáo Phước Sơn, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1695/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Tiểu học Sơn Hải, huyện Thuận Nam đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1686/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Mẫu giáo Phước Chính, huyện Bác Ái đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1685/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận Trường Mẫu giáo Phương Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
64/2022/QĐ-UBND V/v quyết định quy định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
7
Hide details for 21/11/202221/11/2022
1669/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 17/11/2022
1678/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1679/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, huyện Ninh Hải đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
1675/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, huyện Thuận Bắc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.
5077/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”
5078/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
5087/UBND-KTTH V/v chủ động ứng phó mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng