Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 32/VPUB-LCT   Ngày ky´: 05/08/2023  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 32/2023 (Từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2023)  
Tệp đính kèm:
DT12417-1691210588489-45996396.docx
DT12417-1691210588489-45996396_converted(05.08.2023_19h48p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình