Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3199/UBND-KTTH   Ngày ky´: 04/08/2023  
  Trích yếu: V/v thực hiện phòng chống thiên tai đảm bảo cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT12360-1691121934887-95454793.pdf
DT12360-1691121941426-67897070.rar
DT12360-1691122141862-64557798.docx
DT12360-1691122141862-64557798_converted(04.08.2023_15h57p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh