Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1047/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/08/2023  
  Trích yếu: Về việc giải thể Hội Tin học tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT12473-1691375284624-92187202_nguyendinhtuan-08-08-2023_10h58p20.docx
DT12473-1691375284624-92187202_nguyendinhtuan-08-08-2023_10h58p20(08.08.2023_11h12p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương