Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3223/KH-UBND   Ngày ky´: 07/08/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT12448-1691340104990-10552153.doc
3223 KH-HDĐG_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung