Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3218/UBND-KTTH   Ngày ky´: 07/08/2023  
  Trích yếu: V/v khẩn trương rà soát, xử lý các vấn đề liên quan lâm sản tận dụng tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay  
Tệp đính kèm:
DT12433-1691255179353-66639960.doc
DT12433-1691255395377-52500347.pdf
DT12433-1691255395413-20958869.pdf
DT12433-1691255179353-66639960_converted(07.08.2023_09h18p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung