Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1036/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/08/2023  
  Trích yếu: V/v công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT12255-1691027174073-59333306.doc
DT12255-1691027174073-59333306(04.08.2023_07h45p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy