Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1048/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/08/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT12537-1691461127285-11841391_nguyendinhtuan-08-08-2023_11h09p48.doc
DT12537-1691461127285-11841391_nguyendinhtuan-08-08-2023_11h09p48_converted(08.08.2023_14h13p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh