Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1046/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/08/2023  
  Trích yếu: V/v Điều chỉnh Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT12550-1691457864190-81782304.docx
DT12550-1691457864190-81782304_converted(08.08.2023_09h33p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy