Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1052/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/08/2023  
  Trích yếu: Về việc thành lập Đoàn giám sát thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT12663-1691548031418-86602694.doc
DT12663-1691548031418-86602694_converted(09.08.2023_20h25p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc