Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3210/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/08/2023  
  Trích yếu: V/v cho vay đối với hộ gia đình sản suất, kinh doanh và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn  
Tệp đính kèm:
DT12391-1691142043376-09322696.doc
DT12391-1691142043376-09322696(07.08.2023_08h14p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến