Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3315/CTR-UBND   Ngày ky´: 10/08/2023  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT12529-1691418479758-80642010_nguyenthithanhbinh-08-08-2023_17h55p47.docx
DT12529-1691418479758-80642010_nguyenthithanhbinh-08-08-2023_17h55p47(10.08.2023_22h10p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình