Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3301/UBND-VXNV   Ngày ky´: 10/08/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino  
Tệp đính kèm:
DT12638-1691541611360-45540539.doc
DT12638-1691541611360-45540539(10.08.2023_16h04p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc