Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3235/KH-TCT   Ngày ky´: 07/08/2023  
  Trích yếu: V/v Tự kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị  
Tệp đính kèm:
DT12479-1691377997168-72658069.doc
DT12479-1691377997168-72658069(07.08.2023_16h55p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến