Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3183/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 04/08/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo Công điện số 644/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
644_CDTTg_13072023signed.pdf
DT12230-1691036628891-02804395.doc
DT12230-1691036628891-02804395_converted(04.08.2023_07h39p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm