Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 199/BC-UBND   Ngày ky´: 08/08/2023  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT12581-1691470057783-53948491.docx
DT12581-1691470057783-53948491_converted(08.08.2023_16h09p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình