Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 201/BC-UBND   Ngày ky´: 10/08/2023  
  Trích yếu: V/v Báo cáo đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2023, năm 2023 thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Tiểu Dự án 1, Dự án 3, xây dựng kế hoạch năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12705-1691571001109-77470826.doc
DT12705-1691573704138-79437858.doc
DT12705-1691573704138-79437858_converted(10.08.2023_08h30p16)_signed.pdf
DT12705-1691571001109-77470826.doc(10.08.2023_09h24p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung