Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 61/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/08/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13954-1693358244500-40567290.doc
DT13954-1693358244500-40567290_converted(31.08.2023_07h37p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung