Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1050/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/08/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT12619-1691487105713-33695355.doc
DT12619-1691487105713-33695355(09.08.2023_11h22p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc