Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 32/VPUB-LCT   Ngày ky´: 09/08/2023  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 32/2023 (Điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2023)  
Tệp đính kèm:
DT12732-1691579770466-77860420_nguyenthithanhbinh-09-08-2023_18h38p26.docx
DT12732-1691579770466-77860420_nguyenthithanhbinh-09-08-2023_18h38p26(09.08.2023_20h29p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình