Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
8
Hide details for 27/10/202227/10/2022
4661/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
583/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2023
1484/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4669/HD-UBND V/v Quy trình rà soát và phê duyệt đối tượng; lựa chọn hình thức bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4663/UBND-VXNV V/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023
1485/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4679/UBND-KTTH V/v triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
4677/KH-UBND V/v Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2022
6
Hide details for 26/10/202226/10/2022
1474/QĐ-UBND V/v Thành lập Tổ công tác tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4639/KH-UBND V/v KH Tổ chức Hội nghị “Nhận diện tiềm năng và cơ hội thị trường Bất động sản Ninh Thuận”
4642/UBND-PVHCC V/v triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
1481/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Võ Thị Tuyết Mi
1482/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác khoáng sản cát xây dựng sông Gia tại khu vực xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước và xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Khoáng sản Mai Nguyên
4657/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tăng trưởng trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, khai khoáng trên địa bàn tỉnh 03 tháng cuối năm
3
Hide details for 24/10/202224/10/2022
58/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành quy định về xử lý đơn, trách nhiệm tham mưu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1468/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 20/10/2022
4617/KH-UBND V/v KH Tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh
3
Hide details for 23/10/202223/10/2022
4598/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022
4599/UBND-KTTH Vv triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4607/UBND-VXNV V/v phối hợp tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh năm 2022
4
Hide details for 21/10/202221/10/2022
275/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
4587/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
1461/QĐ-UBND V/v Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
43/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43/2022 (Từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022)
2
Show details for 20/10/202220/10/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng