Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 03/04/202303/04/2023
1244/UBND-KTTH V/v rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan về quản lý, sử dụng tài sản công
1228/UBND-TCD V/v tích cực phát động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 3
143/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế
1233/KH-BTC V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2023), 48 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2023) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)
1234/KH-BTC V/v Thông tin tuyên truyền Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”
1237/UBND-VXNV V/v tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc trên địa bàn tỉnh.
145/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2
Hide details for 02/04/202302/04/2023
111/TB-VPUB V/v Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023
1223/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1
Hide details for 01/04/202301/04/2023
1217/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2023 trên địa bàn tỉnh
1
Hide details for 31/03/202331/03/2023
429/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Huy Cầu (lần hai)
4
Hide details for 30/03/202330/03/2023
21/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1195/KH-UBND V/v Tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến
1192/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15
141/QĐ-UBND V/v tổ chức lại Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế
2
Hide details for 29/03/202329/03/2023
1153/KH-UBND V/v Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, đào tạo nghề tại chỗ trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023
1164/KH-UBND V/v Thu thập thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025
8
Hide details for 28/03/202328/03/2023
402/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Anh (lần hai)
403/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đào Thị Bé (lần hai)
404/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
1142/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2023 (Đề án 938)
1143/KH-BCĐ V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (Đề án 939)
1144/UBND-VXNV V/v phát hành Thẻ du lịch thông minh (Thẻ Việt - Một thẻ quốc gia)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng