Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3137/UBND-VXNV   Ngày ky´: 01/08/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị  
Tệp đính kèm:
DT12106-1690856278670-48573011.pdf
DT12106-1690861284833-63012046.doc
DT12106-1690861284833-63012046(01.08.2023_21h31p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc