Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1019/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/08/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT12057-1690793120918-42583612.doc
DT12057-1690793120918-42583612(01.08.2023_13h53p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc