Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3157/UBND-VXNV   Ngày ky´: 02/08/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12196-1690940867274-65233613.pdf
DT12196-1690940867305-99745234.pdf
DT12196-1690940867348-45514509.pdf
DT12196-1690940878037-93557107.pdf
DT12196-1690940878069-37965805.pdf
DT12196-1690940878112-07202760.doc
DT12196-1690940878112-07202760_converted(02.08.2023_14h17p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc