Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3164/KH-UBND   Ngày ky´: 03/08/2023  
  Trích yếu: Về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12153-1690877063461-69971427_nguyendinhtuan-02-08-2023_14h55p03.doc
DT12153-1690877063461-69971427_nguyendinhtuan-02-08-2023_14h55p03(03.08.2023_07h37p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến