Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1033/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/08/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Trần Trung Hiếu (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT11892-1691030337595-37520503_vominhtam-03-08-2023_11h11p40.doc
DT11892-1691030337595-37520503_vominhtam-03-08-2023_11h11p40_converted(03.08.2023_15h37p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh