Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/08/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12149-1690877086000-63586979.doc
DT12149-1690877086000-63586979(02.08.2023_11h02p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm