Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3126/KH-UBND   Ngày ky´: 01/08/2023  
  Trích yếu: V/v Sơ kết 03 năm Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT11916-1690768129419-02653425.doc
KHUB 3126_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý