Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 44/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/08/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12144-1690873757214-54401894.doc
DT12144-1690873757214-54401894(02.08.2023_11h11p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc