Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3130/UBND-VXNV   Ngày ky´: 01/08/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT11870-1690791845930-99566320.doc
DT11870-1690791845930-99566320(01.08.2023_13h59p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc