Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 46/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/08/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12203-1690943290358-04149640.doc
DT12203-1690943290358-04149640(03.08.2023_07h28p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc