Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 45/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/08/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12089-1690851354544-29298180_nguyenthithanhbinh-01-08-2023_20h48p49.doc
DT12089-1690851354544-29298180_nguyenthithanhbinh-01-08-2023_20h48p49_converted(02.08.2023_14h16p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh