Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 21/12/202221/12/2022
5563/KH-UBND V/v Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết và kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh
5562/KH-UBND V/v Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5553/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022
715/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
10
Hide details for 20/12/202220/12/2022
708/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5534/UBND-KTTH V/v Báo cáo các dự án, công trình dự kiến khởi công, khánh thành Xuân Quý Mão 2023
5535/KH-UBND V/v Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
5536/KH-UBND V/v Kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
5538/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 527-TB/TU ngày 30/11/2022 và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1864/QĐ-UBND Về việc Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành kèm theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1863/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 15/12/2022
5546/KH-BCĐ V/v Phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2023
1867/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.
83/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 19/12/202219/12/2022
5512/UBND-KTTH V/v đính chính danh mục công trình tại Công văn số 5071/UBND-KTTH ngày 19/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1855/QĐ-UBND Về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2027
864/TB-VPUB Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 17/12/202217/12/2022
705/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
139/TB-UBND V/v nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp Tết Dương lịch 2023
5503/UBND-TCDNC V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
5504/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
8
Hide details for 15/12/202215/12/2022
76/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND ngày 25/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
5469/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong năm 2023
5477/KH-UBND V/v Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2023.
702/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng