Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 04/05/202304/05/2023
209/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
587/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 27/4/2023
1740/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 - 01/5.
584/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Trần Anh Bảo (lần hai)
1745/KH-UBND Về việc triển khai công tác đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná - Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải
1
Hide details for 03/05/202303/05/2023
582/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Kim Phượng (lần hai)
2
Hide details for 30/04/202330/04/2023
1708/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ hội Ẩm thực tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1719/BĐHCĐS-KTTH V/v hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về kết quả thực hiện chuyển đổi số quý I năm 2023
1
Hide details for 29/04/202329/04/2023
1705/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
5
Hide details for 28/04/202328/04/2023
1690/KH-UBND Về việc ban hành Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của UBND tỉnh
1684/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giàn Nho đẹp” năm 2023 tỉnh Ninh Thuận
1696/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
576/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
1701/UBND-KTTH V/v tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4
9
Hide details for 27/04/202327/04/2023
1663/KH-UBND V/v Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
1661/KH-BTC V/v Tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần thứ II năm 2023
44/TB-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Khối thi đua Doanh nghiệp I
572/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
1673/UBND-KTTH V/v triển khai Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
569/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh
1668/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển giá trị cây Nho và sản phẩm từ Nho tỉnh Ninh Thuận
567/QĐ-UBND V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023
1680/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Show details for 26/04/202326/04/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng