Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1170/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/09/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT14301-1693962694885-60621627.doc
DT14301-1693962694885-60621627_converted(06.09.2023_14h16p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc