Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1171/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/09/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Yến Ly (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT14074-1693449568836-39746299_vominhtam-06-09-2023_16h31p31.doc
DT14074-1693449568836-39746299_vominhtam-06-09-2023_16h31p31_converted(06.09.2023_16h43p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh