Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3659/UBND-KTTH   Ngày ky´: 31/08/2023  
  Trích yếu: V/v giải quyết nhu cầu tạm ứng vốn thực hiện dự án  
Tệp đính kèm:
DT14078-1693372107257-08808317.pdf
DT14078-1693372160169-96307007_nguyenthithanhbinh-30-08-2023_18h45p54.doc
DT14078-1693372160169-96307007_nguyenthithanhbinh-30-08-2023_18h45p54_converted(31.08.2023_14h17p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh