Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 227/BC-UBND   Ngày ky´: 06/09/2023  
  Trích yếu: V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT14292-1693922774359-93841636.docx
DT14292-1693922774359-93841636_converted(06.09.2023_13h42p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình