Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3751/KH-UBND   Ngày ky´: 11/09/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14411-1694056988454-91446768.docx
DT14411-1694056988454-91446768_converted(11.09.2023_09h23p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ