Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 64/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/08/2023  
  Trích yếu: V/v QĐ Ban hành quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14013-1693442487126-69669990.docx
DT14013-1693442487126-69669990_converted(31.08.2023_16h39p49)_signed.pdf
QUY DINH KEM THEO(31.08.2023_17h01p11)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO(31.08.2023_17h03p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh