Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3716/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/09/2023  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến  
Tệp đính kèm:
DT14336-1693973803367-71042976_nguyendinhtuan-07-09-2023_11h03p44.docx
DT14336-1693973803367-71042976_nguyendinhtuan-07-09-2023_11h03p44_converted(07.09.2023_14h48p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến