Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 62/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/08/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định nội dung, mức chi đối với các giải thi đấu thể thao; chế độ, tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13878-1693017880916-52271342.pdf
DT13878-1693017880948-36876095.pdf
DT13878-1693017900437-31623298_nguyendinhtuan-30-08-2023_14h35p03.doc
DT13878-1693017900437-31623298_nguyendinhtuan-30-08-2023_14h35p03(31.08.2023_13h50p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc