Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3648/KH-UBND   Ngày ky´: 31/08/2023  
  Trích yếu: V/v Xây dựng nền tảng số, hoàn thiện và phát triển dịch vụ y tế thông minh phổ cập đến cấp cơ sở, đảm bảo điều kiện tham gia vào mạng lưới y tế thông minh toàn quốc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT13863-1692956624396-93774730.doc
KHUB 3648_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc