Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1162/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/09/2023  
  Trích yếu: Về việc thành lập các Đoàn đánh giá ngoài công nhận đạt chuẩn quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT14180-1693479189201-12775801.docx
DT14180-1693479189201-12775801(05.09.2023_10h38p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến