Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3756/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/09/2023  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Công điện số 779/CĐ-TTg ngày 02/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT14390-1694015421474-13254810.pdf
DT14390-1694140825008-95269733_nguyendinhtuan-10-09-2023_07h52p17.doc
DT14390-1694140825008-95269733_nguyendinhtuan-10-09-2023_07h52p17(11.09.2023_10h05p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh