Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 14/CT-UBND   Ngày ky´: 06/09/2023  
  Trích yếu: V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14280-1693904494220-48335477.doc
DT14280-1693904494220-48335477(06.09.2023_08h54p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc