Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3693/UBND-KTTH   Ngày ky´: 06/09/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT14108-1693387406669-04717146.pdf
DT14108-1693961101663-81666022.docx
DT14108-1693961101663-81666022_converted(06.09.2023_13h50p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh