Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3683/UBND-KTTH   Ngày ky´: 05/09/2023  
  Trích yếu: V/v xử lý 11 căn hộ tại Cung đường ga Cà Ná  
Tệp đính kèm:
DT13941-1693196352737-03940641.pdf
DT13941-1693809015996-10964975_vominhtam-05-09-2023_09h16p00.docx
DT13941-1693809015996-10964975_vominhtam-05-09-2023_09h16p00_converted(05.09.2023_10h51p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam