Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3673/KH-UBND   Ngày ky´: 03/09/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT14145-1693451920339-66679676.doc
DT14145-1693451920339-66679676_converted(03.09.2023_19h40p30)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung