Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 65/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/09/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14144-1693451441242-94996481.doc
DT14144-1693451441242-94996481_converted(06.09.2023_13h39p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh