Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3762/KH-UBND   Ngày ky´: 11/09/2023  
  Trích yếu: V/v Chi tiết triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023 - 2030  
Tệp đính kèm:
DT14404-1694054338708-73338290.doc
DT14404-1694054338708-73338290(11.09.2023_14h18p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến